Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is een privacywet die geldt in de hele Europese Unie. Dankzij de AVG is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU op dezelfde manier geregeld en gelden in elke lidstaat dezelfde regels. 

Gioia vindt de bescherming van de privacy van onze medewerkers van groot belang. Daarom stellen wij alles in werk om de privacy te beschermen. Gioia heeft daarom een privacyverklaring, een beleidsdocument gegevensbeveiliging, een document voor het melden van een datalek en een overzicht met tips en tricks opgesteld. 

Deze documenten zijn hieronder terug te vinden. Voor vragen over de inhoud kan te allen tijde contact opgenomen worden met backoffice.

Terug naar home