Logo Laag 1_250pix

Prettig werken

Om Gioia een prettige werkplek te houden voor iedereen, hebben we een aantal afspraken gemaakt waar alle Gioia medewerkers zich aan houden. In onze ervaring zorgt dit voor duidelijkheid en richting, waardoor wij kunnen genieten van een goede werkplek en onze gasten kunnen genieten van geweldige producten en gastvrijheid. Merk jij dat er onduidelijkheden zijn op de werkvloer of zie je verbetermogelijkheden? Denk dan vooral mee over hoe we dit kunnen verbeteren.

Aankomst en vertrek

We werken met een kloksysteem om een nauwkeurige berekening te maken van het aantal gewerkte uren. Je klokt in als je klaar bent om je dienst te starten (dus niet wanneer je het pand binnen komt, maar als je echt gaat beginnen met werken). En je klokt weer uit wanneer je je dienst goed hebt overgedragen of afgesloten (dus niet wanneer je het pand verlaat). Als je klaar bent met je dienst, deponeer de gebruikte bedrijfskleding dan op de daarvoor bestemde plek. Mocht je te laat zijn, zorg dan dat je je leidinggevende hier zo snel mogelijk van op de hoogte stelt met een geldige reden. Vanzelfsprekend kan te laat komen slechts bij uitzondering worden geaccepteerd. Consequenties die hieruit voortvloeien komen voor jouw eigen rekening.

Communicatie bij problemen

Het eerste aanspreekpunt voor jou is altijd de leidinggevende van Gioia. Mocht je merken dat je hier je verhaal niet kwijt kunt, neem dan contact op met de Backoffice. Let op dat je in geen geval zaken waar je tegenaan loopt bespreekt met medewerkers of relaties van de opdrachtgever.

Als je een probleem hebt, kan dit alleen worden opgelost door er samen met iemand anders iets aan te doen. Let op dat je gesprekken hierover of eventuele discussies met collega’s niet in de ruimtes voert waar gasten zich kunnen bevinden. Deze gesprekken worden ‘achter de schermen’ gevoerd. Als je niet aan het werk bent, kom dan ook niet in de ruimtes waar gewerkt wordt.

Vertrouwenspersoon

Indien er situaties voordoen waarin je behoefte hebt aan contact met een vertrouwenspersoon in de organisatie, hebben we de mogelijkheid Arboned in te schakelen. Meer hierover vind je terug in het verzuimprotocol.

Pauzes & Maaltijden

Pauzes neem je altijd in overleg met de leidinggevende. Tussen 12:00 uur en 14:00 uur is het meest druk in het restaurant, waardoor we dan geen pauzes nemen. Zorg dat je voor je dienst een stevige maaltijd hebt genuttigd. Iedereen die in dienst is van Gioia krijgt gedurende werktijden 40% korting over alle horecaproducten (m.u.v. voorverpakte items). Koffie en thee kun je bij het kantoor onbeperkt nuttigen. Het heeft de voorkeur om het nuttigen van maaltijden uit het zicht van de gasten te doen.  

Werkplek

Een aantal afspraken over de werkplek op een rijtje:

 • Samen dragen we de zorg voor orde en netheid van zowel de publieke ruimtes als de personeelsruimtes. We verwachten dus ook van alle werknemers om hiervoor te zorgen.
 • Iedereen kleedt zich om in de aanwezige kleedkamer. Berg je persoonlijke eigendommen in de aanwezige lockers op of op kantoor. Zorg ook hier dat lockers van binnen en van buiten netjes gehouden worden, net als de gehele kleedruimte. Het is niet toegestaan om hier eten of drinken te nuttigen.
 • Het is niet toegestaan het e-mail- en internetsysteem bij de opdrachtgever voor niet-zakelijk verkeer te gebruiken.
 • Laat je werkplek nooit onbeheerd achter. Indien je van je plek moet, zorg dan altijd dat iemand je waarneemt.
 • Het is niet toegestaan om familieleden en/of andere personen uit te nodigen of mee te nemen naar de werkplek of opdrachtgever waar je werkzaam bent. Hetzelfde geldt voor huisdieren.
 • Tijdens het werk is het niet toegestaan om alcoholhoudende dranken en/of drugs te gebruiken. Alcohol buiten het werk is niet toegestaan indien het in zulke mate wordt geconsumeerd dat de invloed ervan merkbaar is tijdens het werk. In bezit hebben van alcohol en drugs binnen Gioia is voor alle medewerkers ten strengste verboden. De consequenties van overtreding van deze regels zullen navenant zijn. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan er aangifte gedaan worden bij de politie. Daarnaast kan gebruik van bepaalde medicatie risico’s met zich meebrengen in het werk. Mocht dit voor jou het geval zijn, laat dit dan weten aan de leidinggevende.
 • In en om het gebouw waar je werkt is videobewaking voor de veiligheid van de gebruikers van het pand.
 • Zorg dat je (brom)fietsen in de daarvoor bestemde (brom)fietsenstalling plaatst, je auto/motor op de openbare parkeerplaatsen in de omgeving van het gebouw. Het parkeren van een auto of motor op het terrein van het gebouw is niet toegestaan zonder toestemming van de leidinggevende.
 • Roken mag, op de aangewezen plaatsen als de leidinggevende daar toestemming voor heeft gegeven. Kauwgom in de publieke ruimte is niet toegestaan. Ruim peuken en kauwgom na gebruik op.
 • Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens diensttijd is niet toegestaan Alleen in dringende gevallen kun je tijdens werkuren gebeld worden (met toestemming van de leidinggevende).
 • Indien mogelijk maak je gebruik van personeelstoiletten.
 • Eigendommen van Gioia mogen niet zonder toestemming van de directie het gebouw verlaten. Eigendommen gaan alleen van het terrein af indien het in belang is van Gioia.
 • Gevonden voorwerpen lever je in bij de receptie van het gebouw. Mochten gasten naar gevonden voorwerpen vragen, dan kun je hen dus ook doorverwijzen naar de receptie.

Veiligheid

Voor noodsituaties en calamiteiten, zoals brand, hebben we een bedrijfshulpverlening plan (BHV-plan) waarin richtlijnen zijn opgenomen over de wijze van alarmering, de te nemen maatregelen en de coördinatie. Daarin staat ook het gebruik van brandblussers beschreven. Doet zich een calamiteit voor dan is het verplicht te allen tijde dit te melden middels gebruik van de portofoon! De dienstdoende BHV verantwoordelijke heeft in geval van een calamiteit de operationele eindverantwoordelijkheid en is verantwoordelijk voor de coördinatie. Zijn aanwijzingen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

Waarschuw bij een ongeval ook altijd meteen de receptie (ook bij twijfel). Laat slachtoffers niet alleen. Je ontvangt bij indiensttreding ook de “verkorte instructie bedrijfshulpverlening” waarin hier meer informatie over staat.

terug naar Home