Logo Laag 1_250pix

Rooster

Rooster InPlanning

Gioia maakt gebruik van een online planningsprogramma, genaamd InPlanning.  Bij aanvang van jouw dienstverband, ontvang je van Backoffice hiervoor de instructie (handleiding) en de inloggegevens. Tijdens het inwerken, wordt ook de uitleg van InPlanning behandeld. Het rooster is minimaal 2 weken op voorhand bekend, zoals de cao voorschrijft.

Diensten ruilen

Als er sprake is van een wijziging in je eigen beschikbaarheid nadat het rooster definitief is vrijgegeven(fase realisatie InPlanning), dien je zelf voor vervanging te zorgen (met uitzondering van verlof door onvoorziene omstandigheden). Als je vervanging hebt gevonden dien  je dat door te geven aan je leidinggevende. Indien je geen vervanging kunt vinden, neem altijd contact op met je leidinggevende hierover om een oplossing te vinden.

Overwerk

Het kan voorkomen dat er vanwege (onverwachte) drukte graag een beroep doen op je  flexibiliteit en je derhalve langer werkt dan op het rooster vermeld staat. Medewerkers die per uur betaald worden krijgen deze uren uiteraard overeenkomstig uitbetaald. Overuren kunnen alleen worden geschreven als er een verzoek is voor het draaien van overuren door de leidinggevende. Voor overwerk ontvang je 100% brutoloon.

Trainingen en vergaderingen

De werkgever kan van de werknemer verlangen dat deze trainingen of vergaderingen bijwoont, ook wanneer deze buiten reguliere werktijd zouden vallen. Indien deze buiten de reguliere werktijd valt, dan zal de werkgever deze tijd dienen te compenseren, en ontvang je van Gioia de uren als werktijd. Eventuele reiskosten kun je declareren middels declaratieformulier, en bijvoeging van vervoersbewijzen(indien OV). Indien je niet aanwezig kunt zijn dien je je tijdig af te melden met een geldige reden.

terug naar Home