Logo Laag 1_250pix

Verlofuren

Bij Gioia loopt het vakantiejaar van 1 januari tot en met 31 december van ieder kalenderjaar. De opbouw van vakantie-uren bestaat uit een wettelijk en bovenwettelijk gedeelte. Het wettelijke gedeelte is op basis van een fulltime dienstverband gelijk aan 20 vakantiedagen; het bovenwettelijke vakantierecht komt neer op 5 dagen bij een fulltime dienstverband. Ofwel totaal bouw je op basis van een fulltime dienstverband, 25 vakantiedagen op. Je kunt eenvoudig je eigen vakantierecht (totaal) berekenen: Je bouwt per saldo over elk arbeidsuur 0,096 vakantie wettelijk en bovenwettelijk op. Ofwel, werk je 20 uur per week, dan bouw je 20 x 0,096 = 1,92 uur vakantie op in een werkweek. Het roosterprogramma InPlanning, geeft tevens je rechten en opnamen van vakantie weer. In de uitgebreide instructie, tref je aan hoe je jouw verlofkaart kunt downloaden.

Het wettelijke vakantierecht is geldig tot 1 juli van het erop volgende jaar; hierna vervallen de nog niet opgenomen wettelijke verlofuren. Uitzondering hierbij is indien je langdurig ziek bent(geweest) waardoor je niet in staat bent geweest het verlof op te nemen. Het bovenwettelijke vakantie recht is 5 jaar geldig en op te nemen. Indien je vragen hebt over je verlof, neem contact op met je leidinggevende of Backoffice.

Indien je verlof wilt (vrije dag, tijd voor tijd of vakantie) dien je dit ruim op tijd aan te vragen door middel van een verlofverzoek via het roosterprogramma InPlanning. Het verlof wordt pas toegekend als de leidinggevende het verlof voor akkoord heeft bevestigd. De leidinggevende is bevoegd om verlofaanvragen niet te honoreren indien het bedrijfs- of dienstbelang redelijkerwijs zwaarder weegt dan het belang van de werknemer. Per kalenderjaar kunnen maximaal drie weken aaneengesloten vakantie opgenomen worden. Een meerdaagse vakantie dient minstens vijf weken, van tevoren te worden aangevraagd. Vakanties die binnen de regionale schoolvakantie vallen dienen uiterlijk 1 maart van het betreffend kalenderjaar te worden aangevraagd.

Vakantietoeslag

Je ontvangt jaarlijks een vakantietoeslag uitkering van 8% over je bruto jaarsalaris. Het vakantietoeslag jaar loopt van loonperiode 5 tot en met loonperiode 4. In loonperiode 5 van het jaar krijg je de opgebouwde vakantietoeslag uitbetaald.

terug naar Home