Logo Laag 1_250pix

Ziek/beter melden

Bij ziekte meld je jezelf op de eerste ziektedag voor aanvang van je dienst, uiterlijk vóór 9:00 uur ziek bij Backoffice op telefoonnummer 0317-422289. Buiten kantooruren (09:00-17:00) meld je je ziek via de bereikbaarheidsdienst op hetzelfde telefoonnummer, onder keuze 1. Doe dit zo snel mogelijk zodat vervanging tijdig geregeld kan worden en de bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Als je weer beter bent dan geef je dit ook direct door aan de Backoffice of aan de bereikbaarheidsdienst. Ook als je niet hoeft te werken.

De eerste dag na je ziekmelding waarop je staat ingepland is een wachtdag waarop er geen loondoorbetaling plaatsvindt. Medewerkers met een 0-uren contract hebben alleen recht op loondoorbetaling over de dagen waarop ze al stonden ingepland. Bij ziekte ontvang je na de wachtdag, de eerste 52 weken 95% van jouw loon. Indien er sprake is van een 2e ziektejaar, ontvang je 75% van het loon.

terug naar Home